Volunteer teams

Streaming

Екипът се занимава с изграждането, поддръжката и отстраняването на проблеми с audio/video streaming setup-а на конференцията.

Web site

Поддръжка на сайтът на OpenFest и обновяване на информацията в него. Изискванията са разбиране на PHP и здрав стомах.

Медия

Екипът се грижи за всичко, свързано с разгласяване на информация за OpenFest: присъствие в социалните мрежи, медийни изяви, комуникация с публика и лектори - тази година дистанционно.

Heralds

Този екип се грижи за представянето на лекторите и напомняне, че все в един момент презентацията трябва да приключи, както и за предаване на въпроси от публиката към лекторите.