Volunteer teams

Media

Медийният екип се занимава с популяризирането на конференцията по разнообразни медийни канали.

Network

Мрежовият екип на OpenFest се грижи за вътрешната мрежа и интернет свързаността на събитието. Използваме linux router-и и cisco/tplink switch-ове, а повечето документация може да се намери в
github.com/openfest/... .

Изискванията към доброволците са:
- Мрежов опит (и да могат да кримпват кабели);
- Да могат да участват от самото начало, което значи поне 3 месеца
преди събитието, в сбирките и обсъжданията
- Да могат да се включат в подготовката, която се случва през седмицата
преди събитието

Кандидати се приемат до началото на септември.

Logistics

Могат. Носят. Техника, мебели, лектори, тухли, и каквото друго им се намери. Препоръчително е да умеят три- и четири-измерен tetris.

Video/audio

Екипът се занимава с изграждането на Audio/Video setup-а на конференцията, streaming-а и връзката на лаптопите на презентаторите към Audio/Video.

Web site

Поддръжка на сайта на OpenFest и обновяване на информацията в него. Изискванията са разбиране на PHP и здрав стомах.

Reception

Екипът Рецепция има отговорната задача да посреща гостите на конференцията и да отговаря, както и да им помага и насочва при нужда.

Ако си усмихнат и позитивен, си отличен за този екип!

Wi-Fi

Wifi екипът се грижи за безжичната мрежа за достъп на посетителите на събитието. Изградили сме система, базирана на openwrt и хубави модели
домашни router-и, която има нужда да се подготви, инсталира и debug-ва, като изскочи проблем.

Изискванията са:
- Опит с openwrt и linux in general;
- Да няма страх от високо (че някои от AP-тата се слагат по тавана);
- Да може да се включи поне три месеца преди началото на събитието.

Heralds

Екипът хералди се грижи за представянето на лекторите и провеждането на Q&A сесиите след всяка лекция на конференцията.