Екипи от доброволци

Audio/Video

Екипът се занимава с изграждането на Audio/Video setup-а на конференцията, streaming-а и връзката на лаптопите на презентаторите към Audio/Video.