OpenFest 2022 - зов за лектори

OpenFest 2022 ще се проведе на 15 и 16 октомври 2022 в зала "Джон Атанасов" в София Тех Парк. Целта на OpenFest е да популяризира проекти, реализирани с помощта на свободен софтуер и софтуер с отворен код, както и да бъде форум за обмен на идеи и добри практики в областта. Организаторите всякога се стараят да дадат поле за изява и на свободното изкуство и свободното разпространение на знания.

Бихме искали да получим предложенията Ви за лекции и уъркшопи, принадлежащи към следните категории, до 12 септември 2022г.:

Имайте предвид, че презентациите Ви впоследствие ще бъдат публикувани с лиценз CC-BY-ND (Creative Commons – Attribution – No derivatives).

Предложи работилница Предложи лекция