OpenFest 2023 - зов за лектори

OpenFest 2023 ще се проведе на 4-ти и 5-и ноември 2023 г. в зала „Джон Атанасов“ в София Тех Парк. Целта на OpenFest е да популяризира проекти, реализирани с помощта на свободен софтуер и софтуер с отворен код, както и да бъде форум за обмен на идеи и добри практики в областта. Организаторите всякога се стараят да дадат поле за изява и на свободното изкуство и свободното разпространение на знания.

Бихме искали да получим предложенията Ви за лекции, уъркшопи и щандове, принадлежащи към следните категории, до 24 септември 2023г.:

Имайте предвид, че презентациите Ви впоследствие ще бъдат публикувани с лиценз CC-BY-ND (Creative Commons – Attribution – No derivatives).