Кандидатствай за доброволец

Ваша снимка в jpeg, png или gif формат
Мобилният Ви телефон, който ще бъде видим само за организаторите
Доброволческите екипи, от които искате да сте част. Подробни описания на екипите можете да намерите тук