Rating 'Повишаване на общественото доверие чрез отворени данни'