Оценяване на „Изграждане на три-компонентно приложение в Kubernetes“