Оценяване на „Митичното животно отворена институция“