Оценяване на „Отворени данни – възможности и предизвикателства“