Оценяване на „Двойното софтуерно лицензиране: и вълкът сит, и агнето свободно?“