Оценяване на „A practical introduction to observability“