Оценяване на „Живот извън мрежата - автоматизация и мониторинг“