Оценяване на „Платформа за проучвания на градската среда“