Оценяване на „Методика за добиване на универсални умения за разработка на код“