Оценяване на „Авторскоправната реформа в EС – накъде отиваме?“