Оценяване на „Въведение в доказването на теореми с Lean“