Оценяване на „Български софтуер за магазин и ресторант с отворен код. Демонстрация и техническа презентация.“