Оценяване на „Как разработването на софтуер се промени през последните години“