Оценяване на „The vult language for audio applications“