Оценяване на „Ако можех да се клонирам... Можеш! Делегирай!“