Оценяване на „Нов подход за помощ на хора с увреден слух“